Tietosuojaseloste

Exercisemaster Oy

Tietosuojalaki (1050/2018)


1. Rekisterin pitäjä 

Exercisemaster Oy, jäljempänä Exercisemaster 


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jarkko Mäkinen 
Koivukatu 3
21110 Naantali
Finland 

Yhteydenotot sähköpostilla: info@exercisemaster.fi


3. Rekisterin nimi 

Exercisemasterin markkinoinnin ja myynnin järjestelmien tietorekisteri. 


4. Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja voidaan käyttää myyntiin, markkinointiin, suoramarkkinointiin, profilointiin ja  markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kyselyiden  toteuttamiseen sekä tilastointiin liittyviin tarkoituksiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalakiin (1050/2018) . 


5. Rekisterin tietosisältö 

Exercisemasterin markkinoinnin ja myynnin järjestelmään tallentuvat: 

 • sähköpostiosoite 

 • rekisteröidyn IP-osoite 

 • sosiaalisen median profiilitietoja * 

 • käyttäjäprofiili ** 

 • Exercisemasterin www-sivuston käyttötiedot *** 

* Tietoa esimerkiksi rekisteröidyn julkisista Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-profiileista.
 ** Markkinoinnin järjestelmä luokittelee rekisteröidyn käyttäjäprofiilin, jonka perusteella  Exercisemasterin myynti saattaa kontaktoida rekisteröityä. 
*** Sivuston käyttötiedot sisältävät Exercisemasterin www-sivuston osalta vierailutietoja, kuten  mitä materiaaleja rekisteröity on ladannut ja millä sivuilla rekisteröity on vieraillut.

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö tietoja Paytrailille luovuttaa.

 • etunimi

 • sukunimi 

 • osoitetiedot 

 • puhelinnumero 

 • rekisteröidyn yritys tai muu organisaatio 

 • tiedot postituslistoille liittymisistä 


6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Exercisemasterin asiakkaiden tiedot saadaan vain asiakkaalta itseltään hänen asioidessaan  Exercisemasterin kanssa. Näin toimiessaan asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän  rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa. 


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisteriin tallennetut  asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ovat saatavilla palvelujen tai tuotteiden  myyjälle asiakaspalvelua varten. 


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtoja  EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tehdään vain siinä tapauksessa, että tarpeelliset suojakeinot ovat  käytössä, kuten: 

 1. Maa on EU-komission toimesta todettu omaavan tarpeeksi hyvän suojaustason  henkilötiedoille. 

 2. Suojakeinoista varmistutaan käyttämällä EU-komission tarjoamia mallilausekkeita  sopimuksissa henkilötietojen siirroista. 

 3. Yritys johon henkilötietoja siirretään on hyväksytty Privacy Shield -järjestelyiden alla  toimivaksi. https://www.privacyshield.gov/Program-Overview 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu.  Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus  ja salasana. Sopivia suojakeinoja käytetään, jotta henkilötiedot ovat turvassa tuhoutumiselta,  häviämiseltä ja laittomilta muutoksilta. Exercisemasterin henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus  liittyen kaikkiin asiakastietoihin. 


10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin  yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyn tiedot ovat tallessa maksutoimeksiantokohtaisesti eikä tietoja päivitetä  maksutoimeksiannon aikana. Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2  mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voidaan suostumus peruuttaa ilmoituksella.  Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan estä henkilötietojen käsittelyä, jotka on saatu käsittelyyn  ennen suostumuksen peruutusta. 


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Kun maksutapahtumaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, voidaan asiakkaan tiedot  poistaa kirjallisen pyynnön perusteella. Tietojen poistamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä  kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön. 

Maksutietojen osalta henkilötietoja säilytetään viisi vuotta perustuen lakisääteisiin vaatimuksiin,  jotka on asetettu maksulaitoksille.