TARVITSEVATKO LAPSETKIN LIIKKUVUUSHARJOITTELUA?

Pikkulapselle on tärkeää oppia nauttimaan oman kehon liikuttamisesta. Mitä enemmän ja mitä erilaisempia asioita lapsi tekee kehollaan, sen parempi. Näin myös luontainen liikkuvuus pysyy hyvänä kuin itsestään. Kouluikään saavuttaessa liikkuvuus alkaa kuitenkin heiketä, ellei lapsi käytä laajoja liikeratoja. Tästä ollaan viime aikoina saatu valitettavan paljon todisteita erilaisten seurantatutkimusten kautta. Viidenteen luokkaan mennessä merkittävällä osalla lapsista on vaikeuksia päästä kyykkyyn tai asettua selkä suorana perusistuntaan lattialle (MOVE-mittaukset).

Alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla ylivoimaisesti tärkein liikuntatavoite on liikkua riittävän paljon ja monipuolisesti. Kehittyvä elimistö kaipaa päivittäin useita tunteja aktiivista liikettä. Vähimmäismääränä voidaan pitää 2-3 tuntia liikkumista joka päivä mukaan lukien sekä ohjatut että omatoimiset liikkumiset. Useimmiten lapsi jaksaa paljon enemmänkin, jos tekeminen vain on hänelle mielekästä. Suuri määrä monipuolista liikettä luo kestävän pohjan sille, että lapsi myöhemmässä iässä kestää säännöllisen urheiluharjoittelun ilman loukkaantumisia. Se antaa myös hyvät lähtökohdat muuhun elämään.

Kannattaa tukea lapsen kykyä tarttua hetkeen ja yrittää rohkeasti parhaansa. Opastetaan lasta testaamaan omia rajojaan, ilman vertailua ja liiallista keskittymistä muiden päihittämiseen.

Ennen murrosikää fokuksessa tulisi olla perusliikuntataitojen hallinta ja motoristen perusvalmiuksien kehittyminen. Spontaanisti syntyvät leikit ja kisailut ovat korvaamattoman tärkeitä, mutta aikuisten valinnoilla on oma vaikutuksensa siihen, kuinka herkästi lapsi alkaa liikkumaan eri tilanteissa. Jos aikuinen suhtautuu liikkumiseen myönteisesti ja antaa sille aikaa, niin lapsikin oppii tekemään näin. Ohjatuissa harjoituksissakin kannattaa tukea lapsen kykyä tarttua hetkeen ja yrittää rohkeasti parhaansa. Opastetaan lasta testaamaan omia rajojaan, ilman vertailua ja liiallista keskittymistä muiden päihittämiseen.

Liikkuvuus heikkenee eniten pituuskasvun huippuvaiheessa kehon mittasuhteiden muuttuessa nopeasti. Lapsi tuntee tällöin itsensä herkästi kömpelöksi ja alkaa vältellä itselleen haastavia liikkeitä, mikä heikentää tilannetta entisestään. Ihannetilanteessa kaikki liikeradat toimivat esteettä ja lihastasapaino on kohdallaan kasvuhuippuun saavuttaessa. Näin on tosielämässä hyvin harvoin. Meillä on onneksi rohkaisevia kokemuksia siitä, miten kasvupyrähdyksen aikana tehty säännöllinen liikkuvuusvalmennus vähentää kömpelyyttä, lisää suorituskykyä ja nostaa nuoren liikunnallista itsetuntoa.

Liikkuvuustestejä kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta pysytään ajan tasalla ja treenataan kussakin kehitysvaiheessa ajankohtaisia asioita.

Liikkuvuusvalmennus auttaa lasta kehittämään tasapuolisesti vahvan ja ilman rajoitteita liikkuvan kehon. Lasten liikkuvuusharjoittelu ei ole lihasten venyttämistä paikallaan jossain asennossa, vaan oman lihastyön kautta tapahtuvaa kehon liikettä. Näin lihaskudokset opetetaan toimimaan tehokkaasti erilaisissa motorisissa haasteissa. Harjoittelu ei myöskään käy tylsäksi!

Liikkuvuustesteillä tunnistetaan yksilöllisiä heikkoja lenkkejä, jolloin niitä on helpompi vahvistaa sitä mukaa, kun niitä ilmaantuu. Liikkuvuustestejä kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta pysytään ajan tasalla ja treenataan kussakin kehitysvaiheessa ajankohtaisia asioita. Omaan testikorttiin perustuva harjoittelu, jonka lapsi huomaa tuottavan tulosta juuri hänelle tärkeissä asioissa, nostaa motivaatiota ja lisää todennäköisyyttä jatkaa liikuntaharrastusta. Nimestään huolimatta testaaminen kannattaa pitää hauskana ja innostavana!

Yhteenvetona voi todeta, että lapset todellakin tarvitsevat liikkuvuusharjoittelua. Eri urheilulajien oppimisen ohella lasten harjoittelussa kannattaa keskittyä ketteryyden, tasapainon, kehonhallinnan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Liikkuvuusominaisuuksien mahdollisimman monipuolinen kehittäminen on valtava palvelus alle murrosikäisille lapsille lajista riippumatta. Vaihtelevin tavoin toteutettu harjoittelu, joka ylläpitää laajoja liikeratoja ja ketteryyttä, on yleensä lapsille mieluista. Lisäksi se pitää nuoren urheilijan kehityspolun vapaana esteistä.

Tällä www.excercisemaster.fi-sivustolla on hyödynnettävissä ainutlaatuinen verkkoympäristö nimeltään LASTEN LIIKKUVUUS. Se on rakennettu kaikki yllä mainittu huomioiden tukemaan lasten liikuntaa ja urheilua leikki-iästä kasvupyrähdykseen asti. Toki sen laajasta harjoitepankista löytyy hyödyllisiä ja hauskoja harjoitteita tätä vanhemmillekin!

Pääset Lasten liikkuvuus -verkkoympäristöön TÄSTÄ.

Käyttäessäsi tätä kirjoitusta lähteenä viittaa siihen seuraavasti:
Mäkinen, J. “Tarvitsevatko lapsetkin liikkuvuusharjoittelua?”
27.12.2021 julkaistu blogikirjoitus
www.exercisemaster.fi -sivustolla

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa