LIIKEMESTARI 2024-2025

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tervetuloa kehittämään oppilaiden liikkuvuutta!

Tältä alustalta löydät kaiken opettajille suunnatun materiaalin.

Miten tämä toimii?
Lähdemme kehittämään oppilaiden liikkuvuutta viiden moduulin avulla.
Jokaisessa moduulissa kaksi kehitettävää aihetta.
Keskity moduulin kahteen aiheeseen tehostetusti, minkä lisäksi voit hyödyntää alustalta löytyviä yleisiä materiaaleja monipuolisen liikkuvuuden ylläpitämiseksi.
Jotta kaikki moduulit ehtii käydä lukuvuoden aikana, yhteen kannattaa käyttää aikaa 6-8 viikkoa.

TEORIA
Ensimmäisen moduulin aikana voit opiskella teoriasisältöjä luentojen ja opetusvideoiden muodossa.
Jos et ehdi käymään kaikkea ensimmäisen moduulin aikana, niin sitten myöhemmin.
Olemme tehneet jokaiseen teoriasisältöön keskustelupohjan, joka toivottavasti tukee opettajien keskinäistä keskustelua kuhunkin teemaan liittyen. Voitte kirjata ylös huomioita ja mahdollisia kysymyksiä ja lähettää ne halutessanne meille osoitteeseen: info@exercisemaster.fi .
Näin voimme seurata hankkeen etenemistä ja palata kysymyksiin seuraavissa tapaamisissa.

KÄYTÄNTÖ
Käytännön työkalut on jaettu kolmeen osaan:

 1. Testit
  Kullekin harjoitettavalle aiheelle on omat testinsä, joiden ohjeet ja testikortit löydät kohdasta “testit”.
  Teetä testit mielellään kunkin moduulin ensimmäisen harjoitusviikon aikana.
  Tarkat ohjeet testien suorittamiseen löydät ohjevideolta.
  Tulosta kullekin oppilaalle ennen testejä omat testikortit. Teetä testit pareittain tai pienryhmissä siten, että oppilaat tarkkailevat toistensa suoritusten puhtautta.
  Tulokset merkataan hyväksytty/hylätty periaatteella, eli kun testi on läpäisty esim. tasolla 1, laitetaan tähän kohtaan rasti läpäisyn merkiksi.
  Oman harkinnan mukaan voit antaa oppilaiden näyttää opettajalle suoritus hyväksyntää varten omaan tahtiin moduulin aikana. Tai voit teettää testit kerran/kaksi ohjatusti koko ryhmälle alkutestin jälkeen. Tärkeimpänä tavoitteena on, että moduulin lopulla jokainen saavuttaa vähintään ensimmäisen tason.
  Tasot 2 ja 3 ovat ekstratasoja, joiden läpäiseminen vaatii monilta omatoimista lisäharjoittelua.
 2. Pyörittelyrutiini
  Tämä on tarkoitettu nimensä mukaisesti rutiiniksi, joka tulisi mahdollisuuksien mukaan toistaa JOKA PÄIVÄ. Pyörittelyt voit tehdä oppituntien taukojumppana, liikuntatuntien alkulämmittelynä tai oppilaat voivat ohjata pyörittelyt toisilleen vaikkapa välitunnin aikana.
  Pyörittelyrutiinin tarkoituksena on, että oppilaat (ja opettajat) oppivat rutiinin ulkoa ja se on se on helppo tehdä missä ja milloin vain!
  Pyörittelyrutiinin avulla oppilaat saavat jokaiseen päivään riittävän ärsykkeen, jotta kehitettävät osa-alueet voisivat kehittyä.
  HUOM! Pyörittelyt tehdään aina kunkin oppilaan omalla tasolla, mutta jatkuvasti haastaen, eli ohjeista oppilaita lisäämään liikerataa pikkuhiljaa jokaisella toistolla ja harjoituskerralla.
  Jos teet pyörittelyrutiinia vaikkapa ulkona ja mukana on joitakin maassa tehtäviä harjoitteita, voit hyvin sillä kerralla jättää kyiseset liikkeet pois rutiinista. Alkaako oppilaita jo kyllästyttämään tämä sama rutiini päivästä toiseen? HYVÄ! Se tarkoittaa sitä, että olette harjoitelleet ohjeen mukaan!
 3. Täsmäharjoitteet
  Alustalta löydät kunkin moduulin täsmäharjoitteet.
  Täsmäharjoitteiden liikepankki on jaoteltu yksilöharjoitteisiin, pariharjoitteisiin ja ryhmäharjoitteisiin. Pari ja ryhmäharjoitteet on lisämateriaaleista valittuja harjoitteita, jotka sopivat erityisesti kyseisen moduulin aiheeseen. Lisävinkkiä harjoitteiden soveltamiseen löydät lisämateriaalien vastaavista harjoitteista.
  Käytä jokaisella ohjatulla liikuntatunnilla vähintään kahta eri harjoitetta. Voit valita harjoitteet yksilö, pari ja/tai ryhmäharjoitteista vapaasti tunnille sopivalla tavalla. Muista, että voit myös itse kehitellä lisää harjoitteita! Voit siis tehdä liikkeet joko sellaisenaan (yksiläharjoitteet) tai lisätä niitä jonkin pelin/leikin joukkoon (pari/ryhmäharjoitteet).

LISÄMATERIAALIT
Kohdasta “lisämateriaalit” löydät monipuolisesti erilaisia harjoitteita jaoteltuna yksilö, pari ja ryhmäharjoitteisiin. Voit käyttää harjoitteita monipuolistamaan liikuntatuntien sisältöä.
Lisäksi laitoimme tarjolle kolme M-Circuit-harjoitusta (musiikilla ja ilman musiikkia).
M-Circuit sisällöt ovat valmiita ohjattuja harjoituksia, jotka voit laittaa pyörimään näytölle ja pyytää oppilaita tekemään videon mukana. Halutessasi voit myös poimia harjoituksista ideoita omiin liikuntatunteihisi.
Harjoitus 1 on tasoltaan helpoin, harjoitus 2 haastavampi ja harjoitus 3 on erittäin haastava.